Πρόεδρος:  ΜΠΟΚΟΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

Αντιπρόεδρος: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Γραμματέας: ΜΗΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ταμίας: ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Μέλος: ΝΤΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Μέλος: ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μέλος: ΚΑΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ