Στο σχολείο μας υπάρχουν τα εξής τμήματα:

 

Χρονοπούλου Βικτωρία Α1
Τζαβέλλα Κωνσταντίνα Α2
Κοτσά Αικατερίνη Β1
Ρέππα Βασιλική Β2
Αργύρη Γεωργία Γ1
Γείτονα Αργυρώ Γ2
Σταυροπούλου Μαρία Δ1
Βούτουνα Άντα Δ2
Ζάχου Μαργαρίτα Ε1
Καράμπελα Κωνσταντίνα Ε2
Μπουγιούκου Χρυσούλα Στ 1
Σαγιά Φανή Στ 2