Το σχολείο μας είναι το 12/Θ 3ο Δημοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών και βρίσκεται στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 41 στα Γλυκά Νερά.